Merre járt Mátyás király
×

Merre járt Mátyás király? Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix királyné utazási helyei

Számítógépes alkalmazásunk Mátyás király és második felesége, Aragóniai Beatrix királyné tartózkodási helyeit mutatja be térképen. A királyok tartózkodási helyeinek összeállításához a történeti forrásokat (okleveleket, krónikákat) használjuk fel, közülük is a legfontosabbak a királyok által kibocsátott oklevelek. Ezek ugyanis napi dátumokat és keltezési helyeket is tartalmaznak, így az adatok kigyűjtésével elvileg könnyen összeállítható az adattár. A látszólag mechanikus munka azonban komoly tudományos módszertan betartásával végezhető csak el, tehát valójában korántsem egyszerű a feladat. Ha a királyi okleveleket időrendbe állítjuk, azt látjuk, hogy egy-két nap alatt akár több száz kilométer távolságot tesznek meg, egyik nap az ország egyik, másik nap az ország másik végében tartózkodnak. Figyelembe kell vennünk, hogy a királyok nevében számos kancelláriai iroda és bíróság adhatott ki oklevelet többféle királyi pecsét használatával úgy, hogy azokról a király maga sem tudott. A tartózkodási helyek összeállításakor tehát pontosan ismerni kell az adott király kormányzati rendszerét, a kancelláriáinak működését, a pecséthasználati szokásokat, hogy csak a vonatkozó, hiteles adatok használjuk fel az adattárban. Ezeket a tartózkodási helyeket felkészült középkorkutatók (ún. medievista szakemberek) sok éves alapos forráskutatással készítik el és teszik közzé tudományos folyóiratokban vagy szakkönyvekben.

A weboldal egy ilyen tudományos szakkönyv adatainak térképre vitele azzal a nyilvánvaló céllal, hogy segítse a politikatörténet és a hadtörténet oktatását, illetve a települések mai lakói tudomást szerezzenek arról, hogy Mátyás király járt-e az ő lakóhelyükön. Horváth Richárd adattárát vittük térképre úgy, hogy a településekre kattintva megkapjuk az adat forrását, és a szakkönyv vonatkozó lábjegyzetének eredeti szövegét. Ez utóbbit azért tartottuk szükségesnek meghagyni, mert sok esetben az egyes tartózkodási helyek csak következtetések vagy feltételezések, esetleg maguk a források ellentmondásosak vagy nem hitelesek. A fentiek miatt hangsúlyos ezekben a jegyzetszövegekben az oklevél pecsétjének leírása, illetve maga a hivatkozott forrás, a krónika vagy az oklevél. A beazonosítható oklevelek esetében néhány kattintással eljuthatunk az oklevél képéhez is, amiből a történész az adatot merítette. A magyarországi középkori oklevelek fényképes adatbázisa ugyanis 2010 óta elérhető a világhálón.

Mátyás király tartózkodási helyeinek problémáiról olvasmányos formában:
Hol tartózkodik a király? Hunyadi Mátyás itineráriuma. História 2008/10.

A számítógépes alkalmazás alapjául szolgáló könyv:
Horváth Richárd: Itineraria regisMatthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia(1458–[1476]–1490) Budapest, 2011.

A királyi utazási helyekkel kapcsolatos további szakirodalom:
https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2010-3/421-430_horvath.pdf
https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2011-1/103-112_e-kovacs.pdf
https://www.academia.edu/19644035/Itineraria_regum_et_reginarum_1382-1438_
Hunyadi Mátyás
Aragóniai Beatrix
Idővonal
Nyílak kapcsolása:
Esemény léptető:
×
blablabla