×

Gyakran Ismételt Kérdések

Számítógépes alkalmazásunk Mátyás király és második felesége, Aragóniai Beatrix királyné tartózkodási helyeit mutatja be térképen.

A királyok a középkorban tehát nemcsak a székhelyükről kormányozták alattvalóikat, hanem személyesen, kíséretükkel is járták az országot, és útközben, ott helyben intézték a politikai ügyeket. A szomszédos uralkodókkal való tárgyalások miatt is gyakran útra keltek akár békés, akár katonai szándékkal.

Térképünket azzal a céllal készítettük, hogy segítse a történelem (különösen a politikatörténet és hadtörténet) oktatását a középiskolákban, hiszen sokkal könnyebb megérteni és megtanulni Mátyás számtalan hadjáratát, ha mi is végigjárhatjuk a térképen ezt az utat.

Az oktatás segítése mellett a másik célunk, hogy a Kárpát-medence településeinek lakói számára kiderüljön, vajon járt-e – és ha igen, mikor – lakóhelyén Mátyás király. Minden közösség számára létfontosságú, hogy identitásának alapelemeivel tisztában legyenek a tagjai. Az identitás meghatározó elemei a település múltjának emlékei. Az utazási helyek ilyen lokális emlékek.

A királyok tartózkodási helyeinek összeállításához a történeti forrásokat (okleveleket, krónikákat) használjuk fel, közülük a legfontosabbak a királyok által kibocsátott oklevelek. Ezek ugyanis napi dátumokat és keltezési helyeket is tartalmaznak, így az adatok kigyűjtésével elvileg könnyen összeállítható egy adattár. A munka komoly tudományos módszertan betartásával végezhető csak el, tehát korántsem egyszerű a feladat. Ha a királyi okleveleket időrendbe állítjuk, azt látjuk, hogy az utazó uralkodók egy-két nap alatt akár több száz kilométer távolságot tesznek meg, egyik nap az ország egyik, másik nap az ország másik végében tartózkodnak, ami lehetetlen. Ezért figyelembe kell vennünk, hogy a királyok nevében számos kancelláriai iroda és bíróság adhatott ki oklevelet többféle királyi pecsét használatával úgy, hogy azokról a király maga sem tudott. A tartózkodási helyek összeállításakor tehát pontosan ismerni kell az adott király kormányzati rendszerét, a kancelláriáinak működését, a pecséthasználati szokásokat, hogy csak a vonatkozó, hiteles adatok használjuk fel az adattárban. Ezeket a tartózkodási helyeket felkészült középkorkutatók (medievista szakemberek) sok éves alapos forráskutatással készítik el és teszik közzé tudományos folyóiratokban vagy szakkönyvekben.

Számítógépes alkalmazásunk egy tudományos szakkönyv adatainak térképen való megjelenítésével készült: Horváth Richárd adattárát vittük térképre úgy, hogy a településekre kattintva megkapjuk az adat forrását, és a szakkönyv vonatkozó lábjegyzetének eredeti szövegét is. Ez utóbbit azért szerepeltetjük, mert sok esetben az egyes tartózkodási helyek csak következtetések vagy feltételezések, esetleg maguk a források ellentmondásosak vagy nem hitelesek. A fentiek miatt hangsúlyos ezekben a jegyzetszövegekben az oklevél pecsétjének leírása, illetve maga a hivatkozott forrás, a krónika vagy az oklevél. Adataink tehát a legmodernebb történettudományi eredményeket tükrözi.

A középkori okleveleket levéltárakban őrzik, a középkori Magyarországra vonatkozó oklevelek legnagyobb része ma a Magyar Nemzeti Levéltárban található, de 2010 óta mindenki számára elérhető valamennyi oklevél digitális képe az interneten. Alkalmazásunkban ezért a beazonosítható oklevelek esetében néhány kattintással eljuthatunk az oklevél képéhez is, amiből a történész az adatot merítette. Azokban az esetekben, amikor a történész az adatot már egy könyvben publikált forráskiadványból merítette és erre hivatkozott, az oklevél képe nincs belinkelve. Ilyenkor a vonatkozó könyv teljes címe a Rövidítésjegyzékből tudható meg.

Mátyás király tartózkodási helyeinek problémáiról olvasmányos formában:
Hol tartózkodik a király? Hunyadi Mátyás itineráriuma. História 2008/10.
A számítógépes alkalmazás alapjául szolgáló könyv:
Horváth Richárd: Itineraria regisMatthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia(1458–[1476]–1490) Budapest, 2011.
A királyi utazási helyekkel kapcsolatos további szakirodalom:
https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2010-3/421-430_horvath.pdf https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2011-1/103-112_e-kovacs.pdf https://www.academia.edu/19644035/Itineraria_regum_et_reginarum_1382-1438_

×

IMPRESSZUM


Merre járt Mátyás király?

A számítógépes alkalmazás

Ötlet: Rácz György

Magyar Nemzeti Levéltár

Szakmai tartalom: Horváth Richárd,

MTA BTK Történettudományi Intézet

Kivitelezés: Ruttkay Zsófia, Karasz Dániel és Ézsiás Dániel

Szatucsek Zoltán közreműködésével

Adatforrás: Horváth Richárd

Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 12. – Subsidia ad historiam medii aevi Hungarie inquirendam 2.) Budapest, 2011.

Készült a Mátyás király Emlékév keretében a Miniszterelnökség, a Magyarság Háza és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával

Magyar Nemzeti Levéltár, 2018

Elérhetőség: info@mnl.gov.hu

Hunyadi Mátyás
Aragóniai Beatrix
Nyílak:
Léptetés:
×
blablabla